De la infangardeno gis la entreprenoj _ Ne al la angla lingvo anstataù la nacia lingvo

Por

La Prezidento de la eùropa parlemento

La Prezidento de la Eùropa komisiono

La Prezidento de la eùropa konsilio

La  estroj de la entreprenoj

La Prezidento de la lando

Petletero subtenata per

FORUM FRANCOPHONE INTERNATIONAL  (FFI France) kaj  de AVENIR DE LA LANGUE FRANCAISE

 

 

o (meti la lingvon de via lando) kaj eks al la studo de aliaj lingvoj, ni konstatas la dominadon kreskanta de la angla lingvo al kontraùo de la lingvo de la lando kaj de la lingva diverseco.

En infana gardeno kaj en patrina lernejo, la trudigo de la angla  povas grave kontraùigi la lernadon de la nacia lingvo.

En la elementa lernejo, la anglaj horoj, farigas kontraù la horoj konsakritaj al la nacia lingvo kaj  al la bazaj materialoj. Des pli, la hodiaùaj lernantoj, kiuj komencas la anglan kvar aù kvin jaroj plej frue ke kiam oni ekkomencis la unua eksterlanda lingvo en liceo ne estas plej perfektaj en tiu lingvo ke iliaj antaùuloj alvenante al la fina studa ekzameno. Multaj instruistoj de la angla diras ke la horoj konsakritaj al tiu lingvo antaù la liceo estas perdo da tempo. Oni povas ankaù konstati ke en la landoj kie la angla lingo estas gravege instruata ekde la plej juna ago, kiel en Svedujo, la general nivelo en la patrina lingvo, laù diroj de instruistoj de la sveda ili mem, estas malbonega  : vortareto malrica  kutima parolado plenplena de anglaj vortoj.  Praktike, en la landoj kie la angla anstataùis la nacia lingvo, oni fine asistas al perdo de lingva diverseco malanstataùebla, kiel en Irlando ie nur 2 % de la popolo uzas la irlanda ciutage. 

Al gimnazio kaj liceo,  estas utila kaj necesa instrui eksterlandaj lingvoj. Tamen la elekto de lingvoj proponitaj devus esti plej vasta.

Al la Universitato, la kursoj tute en la angla konstituas veran diskriminacion kontraù profesoroj kaj studentoj de la nacia lingvo.

En entrepreno, en kontraùo kun la lego Toubon (por francoj), plei kaj pli multe da salajruloj estas devigatajPour de labori en la angla. Al multaj okazas diskriminacion al la laboro, nesekureco plej granda, gravego de streso kaj disspecialeco. Ilia efiko estas  generale  malpli. Des pli, ili estas malaantagitaj  kompare al la naskaj parolantoj de la angla.

 

Por conservi la lingvo de via lando al lernejo kaj al la laboro ou en la kvalito de vivo subskribu la petleteron.

Albert SALON , doktoro de Stato pri leteroj, malnova ambasadoro, prezidento kaj administranto de asocio de promocio de la franca lingvo kaj de la franco kaj de la franclingvano.

Simone Bosveuil - COURRIEL - Trezoristino

Elisabeth LAMBERT - elizabeth1949@utlook.fr

Alekska@gmail.com

Bernard Cornevin bcornevin@yaho.fr

Elizabeth BARBAY@wanadoo.fr

 

 


elisabeth LAMBERT, Aleks Kadar, B.Cornevin, Elizabeth Barbay    Contact the author of the petition