All time | 24 hours | 7 days | 30 days | Last month | This year (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2017 All time Petition nameCreated
1 1 803 To maintain the Ludwik Zamenhof Centre autonomy – petition
Mr Tadeusz Truskolaski President of the city of Białystok Councillors of the city council of Bialystok     To maintain the Ludwik Zamenhof Centre autonomy – petition     We approach you, Sir and all of you, the Councillors of the City of Bialystok, to stop attempts to connect the Ludwik Zamenhof Centre and Bialystok Cultural Centre. Both institutions have an established position in Bialystok cul...
2016-04-22
1 1 803 PRI KONSERVO DE AŬTONOMIO DE CENTRO LUDOVIKO ZAMENHOF
Bjalistoko, la 22an de aprilo 2016   Estimata Sinjoro hab. d-ro Tadeusz Truskolaski Urbestro de Bjalistoko   Gekonsilianoj de la Urba Konsilio de Bjalistoko       Estimata Sinjoro Urbestro, Estimataj Gekonsilianoj,   Ni turnas nin al Vi kaj al la Konsilianoj de la Urba Konsilio de Bjalistoko petante ĉesi la provon kunigi Centron Ludoviko Zamenhof (CLZ) kun Bjalistoka Kulturcentro (BOK). Ambaŭ inst...
2016-04-22
1 1 803 O UTRZYMANIE AUTONOMII CENTRUM IM. LUDWIKA ZAMENHOFA
Białystok, 22 kwietnia 2016 r.       Szanowny Pan dr hab. Tadeusz Truskolaski Prezydent Miasta Białegostoku   Radni i Radne Rady Miasta Białegostoku     Szanowny Panie Prezydencie, Szanowni Radni i Radne,   Zwracamy się do Pana oraz do Radnych Rady Miasta Białegostoku o zaprzestanie prób połączenia Centrum im. Ludwika Zamenhofa z Białostockim Ośrodkiem Kultury. Obydwie instytucje mają wyrobioną po...
2016-04-22
Facebook